Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczytniki

W miejscowości Szczytniki została poddana pracom remontowym droga wewnętrzna.

Obecna nawierzchnia, zniszczona przez ulewne deszcze, została poddana odpowiednim zabiegom budowlanym. Zostały wykonane następujące prace na odcinku 226 metrów:

- korytowanie terenu pod nawierzchnie konstrukcyjne;

- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego (kamień średniej grubości);

- ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego (kamień drobny).

Nowowyremontowany odcinek drogi znacznie poprawi dojazd do gruntów rolnych. Wykonany remont przyczyni się do zwiększenia kilometraża dróg lokalnych na terenie sołectwa Szczytniki.

 

GALERIA

Przed

 

Po