Niesłyszący

Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Wiślicy 24.06.2018r.