Niesłyszący

Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 15.06.2018r.