Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Wiślica, dnia 07.08.2018 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.6.2018

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2018. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

1) Zadania Nr 1:  Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5

 

2) Zadania Nr 2: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

 

3) Zadania Nr 3: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki  wraz z opiekunem dzieci.

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

 

4) Zadania Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

 Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

 

5) Zadania Nr 5: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

 

6) Zadania Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

 

7) Zadania Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

 

8) Zadania nr 8: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty na zadania:

---------------------------------------------------------------------------

 

Zadanie Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 1. Oferta Nr 1 - Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A – cena oferty 32 469,50 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 51,28 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 91,28 pkt

 

 1. Oferta Nr 4 - P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5 – cena oferty 27 750,22 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego -ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica  – cena oferty 39 034,93 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 42,65 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 82,65 pkt

 

Zadanie Nr 2: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 1. Oferta Nr 1 - Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A – cena oferty 29 470,50 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego- ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica  – cena oferty 41 997,96 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 42,65 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 82,65 pkt

 

Zadanie Nr 3: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki  wraz z opiekunem dzieci.

 

 1. Oferta Nr 1 - Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A – cena oferty 32 469,50 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 56,12 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 96,12 pkt

 

 1. Oferta Nr 2 - PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena oferty 30 369,60 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica  – cena oferty 36 963,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 49,30 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 89,30 pkt

 

 

Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci

 1. Oferta Nr 1 - Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A – cena oferty 32 469,50 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 1. Oferta Nr 2 - PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena oferty 33 366,60 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 58,39 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 98,39 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica  – cena oferty 40 976,98 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 47,54 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 87,54 pkt

 

Zadanie Nr 5: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

 1. Oferta Nr 2 - PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena oferty 31 968,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena oferty 38 769,19 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 49,47 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 89,47 pkt

 

 

Zadanie Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

 1. Oferta Nr 1 - Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A – cena oferty 14 689,30 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 1. Oferta Nr 2 - PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica  – cena oferty 29 170,80 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 30,21 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 70,21 pkt

 

 1. Oferta Nr 4 - P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5– cena oferty 31 450,52 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 28,02 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 68,02 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica  – cena oferty 19 980,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 44,11 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

 Łączna punktacja 84,11 pkt

 

 

Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

 

 1. Oferta Nr 1 - Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A – cena oferty 14 689,30 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 1. Oferta Nr 2 - PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica  – cena oferty 27 572,40 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 31,97 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 71,97 pkt

 

 1. Oferta Nr 4 - P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5– cena oferty 18 499,48 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 47,64 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 87,64 pkt

 

 1. Oferta Nr 5 - Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica  – cena oferty 19 980,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 44,11 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

 Łączna punktacja 84,11 pkt

 

Zadanie nr 8: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci.

 

 1. Oferta Nr 2 - PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica  – cena oferty 14 985,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 1. Oferta Nr 5 - PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena oferty 27 472,50 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto -ocena punktowa 32,73 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - cena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 72,73 pkt

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 26.07.2018 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.6.2018

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2018. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zadanie od 1 do 8  - 100 465,98 zł  zł brutto - środki zabezpieczone do 31.12.2018 roku

W terminie do dnia 26.07.2018 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty na Zadania:

 

Zadania Nr 1:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

32 470,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

4

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5

27 750,22

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

5

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

39 034,93

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r

 

Zadania Nr 2:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

29 470,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r

5

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

41 997,96

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

 

Zadania Nr 3:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

32 470,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r

2

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

30 369,60

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

5

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

36 963,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Zadania Nr 4:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

32 470,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

2

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

33 366,60

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

5

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

40 976,98

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

Zadania Nr 5:

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

2

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

31 968,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

3

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

38 769,19

10min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Zadania Nr 6:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

14 690,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

2

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

29 170,80

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

4

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5

31 450,52

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

5

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

19 980,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Zadania Nr 7:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Nowak Jarosław 26-020 Chmielnik, Celiny 1A

14 690,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

2

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

27 572,40

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

4

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5

1 849,95

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

5

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

19 980,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

 

Zadania nr 8:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

2

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

14 985,00

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

3

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

27 472,50

10 min

30 dni

03.09.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 25.07.2018 roku.

Znak sprawy; OR.271.6.2018


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500174808-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu: Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589931-N-2018
Data: 17/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, Krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8, 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (url): www.umig.wislica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr 8

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 8 - Nazwa Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia Trasa: Wiślica, Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice (dojazd do posesji nr 74), Brzezie (centrum wsi) rozpoczęcia odwozu godzina 15:15, długość trasy około 14 km, liczba dzieci na trasie około 18 osób

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-06-21

4) Kryteria oceny ofert:

Kryterium                                                 Znaczenie

Cena brutto                                                   60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego     40,00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 17.07.2018 roku.

Znak sprawy; OR.271.6.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 589931-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8 , 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.umig.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019
Numer referencyjny: OR.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wiślica w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2018/2019 i tym samym liczba dni wykonania usługi wynosi 185 dni.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60170000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-09-03

2019-06-21


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 3) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 8 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę – Załącznik Nr 3a do 3h do SIWZ. 4) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 5 do SIWZ 5) Informacja na temat podwykonawców - Załącznik Nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 8 w wysokości: 1. dla zadania nr 1 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 2. dla zadania nr 2 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 3. dla zadania nr 3 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 4. dla zadania nr 4 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 5. dla zadania nr 5 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 6. dla zadania nr 6 w wysokości: 400,00 zł, słownie: czterysta zł. 7. dla zadania nr 7 w wysokości: 400,00 zł, słownie: czterysta zł. 8. dla zadania nr 8 w wysokości: 300,00 zł, słownie: trzysta zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium -Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 zadanie Nr ………." 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.: - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu/odwozu. - w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - w zakresie ewentualnego wykonania – robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego, 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 54 osób. 2.1.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków wraz z opiekunem dowożonych dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Szczytniki - Górki - Szczerbaków - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 54 osób. 2.2.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Kobylniki (początek trasy od posesji nr domu 83) - Wiślica - długość trasy około 8 km ilość dzieci na trasie około - 44 osób. 2.3.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 53 osób. 2.4.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Łatanice (dojazd do posesji nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km 2.5.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).ilość dzieci na trasie około - 23 osoby. 2.5.2 Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:25:ilość dzieci na trasie około - 19 osób. Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce wraz z opiekunem dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Wiślica, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce rozpoczęcia odwozu godzina 14:25, długość trasy około 21 km, liczba dzieci na trasie około - 40 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Wiślica, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce rozpoczęcia odwozu godzina 15:15, długość trasy około 21 km, liczba dzieci na trasie około - 25 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ 

2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ i przesłanek wykluczenia z postępowania– Załącznik Nr 2b do SIWZ  - POBIERZ 

4. Formularze cenowe - zadanie od 1 do 8– Załącznik Nr 3a do 3h do SIWZ - POBIERZ 

5. Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ 

6. Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ 

7. Informacja na temat podwykonawców – Załącznik Nr 6 do SIWZ - POBIERZ 

8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ - POBIERZ