Niesłyszący

Rusza „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”!

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” to kontynuacja działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój prowadzonych w latach 2014-2017 polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach III edycji projektu, realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadania te będą realizowane poprzez działania doradczo-animacyjne i przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup niefromalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę. Dzięki wsparciu doradczemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w okresie V 2018 – XII 2019.

W ramach projektu przewiduje się trzy nabory wniosków:

I nabór – w okresie 20-24.08.2018 r. 

II nabór – luty 2019 r.

III nabór – II kwartał 2019 r. (Nabór ten będzie organizowany wyłącznie w tych gminach lub powiatach, w których JST wyrazi gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw. Pozostałe 50% środków będzie zapewnione w ramach projektu).

O zasadach ubiegania się o mikrodotację i warunkach udział w innych formach wsparcia w projekcie przeczytają Państwo w  „Regulaminie projektu”. Zasady tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące pracy z generatorem wniosków zostały opisane w „Instrukcji wypełniania wniosku”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

SIR.jpeg