Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 274+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Starachowice - Ostrowiec Świętkorzyski 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Kuczów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy, 1 samochód osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania utrudnienia: 2018-07-26

Komunikat jest ważny od 26-07-2018 06:30:00 do 26-07-2018 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania