Niesłyszący

Ostrzeżenie: gwałtowny wzrost stanów wody

W miejscu wystąpienia opadów deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 29-07-2018 11:00:00 do 30-07-2018 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania