Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miejscowości Gorysławice, w miesiącach lipiec i sierpień, zostanie gruntownie przebudowana droga gminna.

Obecna nawierzchnia, zniszczona przez ulewne deszcze, zostanie poddana odpowiednim zabiegom budowlanym, mającym na celu jej całkowitą przebudowę. Zostaną wykonane następujące prace na odcinku 347 metrów:

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- Korytowanie terenu pod nawierzchnie konstrukcyjne,

- Ułożenie warstwy odsączające,

- Ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień średniej grubości),

- Ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień drobny),

- Wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej o  grubości 5 cm,

- Wykonanie przepustu,

- Odmulenie istniejących rowów,

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym

Nowoprzebudowany odcinek drogi znacznie poprawi dojazd do gospodarstw domowych oraz gruntów rolnych. Wykonana przebudowa zapewni trwałość inwestycji, a tym samym przyczyni się do zwiększenia kilometraża dróg lokalnych na terenie sołectwa Gorysławice.