Niesłyszący

Ostrzeżenie: ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH.

WODA W KRANACH Z UJĘCIA G R O C Z K Ó W NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI MAGIERÓW I ZBORÓW .

Komunikat jest ważny od 30-07-2018 11:25:00 do 01-08-2018 11:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania