Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 9 m. Zakrzów

Utrudnienie DK 9 m. Zakrzów, pikietaż 103+000, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Lipnik - Łoniów, zderzenie ciągnika rolniczego z samochodem ciężarowym, 1 osoba zabita, droga zablokowana - objazd, Policja kieruje ruchem na rondach w Lipniku i Łoniowie, samochody ciężarowe kierowane są na DK 9 przez m. Koprzywnica i m. Sandomierz. Czas utrudnienia 5 h.

Komunikat jest ważny od 30-07-2018 17:55:00 do 30-07-2018 22:55:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania