Niesłyszący

Trening wojewódzki systemu alarmowania ludności

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 na terenie Miasta i Gminy nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).