Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 7, kierunek Kielce

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 7 3. Pikietaż: 510+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Radom 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Pogorzałe 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria autobusu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 autobus 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się drugim pasem w kierunku Kielc 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania utrudnienia: 2018-08-03 16. Godzina powstania utrudnienia: 08:35 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA

Komunikat jest ważny od 03-08-2018 08:50:00 do 03-08-2018 10:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania