Niesłyszący

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-konsultacje w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy