Informujemy, że dnia 28.01. 2021 r. (czwartek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXII  Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Bilans Jednostki Smorządu Terytorialnego

Bilanse 2014

PDFBILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego (2).pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównywaczy).pdf

PDFSKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Bilanse 2015

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFBILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego.pdf

PDFSkonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.pdf

 

Bilanse 2016

PDFBILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego.pdf

PDFRachunek zysków i strat (wariant porównywawczy).pdf

PDFSKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Bilanse 2017

PDFBILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównywawczy).pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównywawczy) (2).pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Bilanse 2018

PDFBILANS z wykonania budżetu jednostki.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFBILANS jednostki budżetowej i.pdf

 

Bilans 2019

PDFBILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFBILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFSKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego.pdf