Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Makoszyn i Lechów 7. Rodzaj zdarzenia: inne 8. Opis zdarzenia: straż pożarna usuwa powalone drzewa 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: utrudnienia w ruchu, droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 0,5 h 15. Data powstania utrudnienia: 2018-08-10 16. Godzina powstania utrudnienia: 17:40

Komunikat jest ważny od 10-08-2018 17:40:00 do 10-08-2018 18:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania