Niesłyszący

Wybory Samorządowe 2018

 


Wiślica 2018-09-18

Dyżury

Miejskiej  Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 18.09 - 26.09.2018 r.

L.p

Data

Godziny

 1.  

18.09.2018 r.

900-1300

 1.  

19.09.2018 r.

900-1300

 1.  

20.09.2018 r.

900-1300

 1.  

21.09.2018 r.

900-1300

         5. 

24.09.2018 r.

900-1300

         6.

25.09.2018 r.

900-1300

         7.

26.09.2018 r.

900-2400

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


Wiślica 2018-09-12

Dyżury

Miejskiej  Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 13.09 - 17.09.2018 r.

L.p

Data

Godziny

 1.  

13.09.2018 r.

900-1300

 1.  

14.09.2018 r.

900-1300

 1.  

15.09.2018 r.

900-1300

 1.  

17.09.2018 r.

900-2400

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna KafaraWiślica 2018-09-12

Skład

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

 1.  

Anna

Kafara

Przewodniczący Komisji

 1.  

Edyta Ewa

Szostak

Zastępca Przewodniczącego

 1.  

Małgorzata Marzanna

Boberek

Członek

 1.  

Wiesława Zofia

Dobaj

Członek

 1.  

Lidia Kazimiera

Bała

Członek

 1.  

Dorota Halina

Jasińska

Członek

 1.  

Renata

Musiał

Członek

 1.  

Mateusz Jan

Kobus

Członek

 

Zdzisława Stanisława

Romańska -Mącznik

Członek

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy jest Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 – pokój nr 13 (I piętro),  telefon nr 41 3690904 , faks nr 41 3690901.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara

 


ZAPROSZENIE na szkolenie.jpeg

komunikat komisarza wyborczego powiat buski.jpeg

komisja_powiatowa.jpeg

komisja_miejska.jpeg

Postanowienie KW II w sprawie zwołania pierwszych posiedzień TKW.jpeg


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na postawie art. 114 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyznacza się:

 • w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
 • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach Gimnazjum (siedziba OKW) i Hali Sportowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
 • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
 • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW)
 • w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.

§ 3

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica,  w wyżej wymienionych miejscach, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                     /-/ mgr inż. Stanisław KRZAK

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Gorysławice, Sielec

1

2

Kobylniki

1

3

Wiślica

1

4

Jurków

1

5

Koniecmosty, Kuchary

1

6

Ostrów, Wawrowice

1

7

Brzezie, Gluzy, Hołudza

1

8

Chotel Czerwony

1

9

Łatanice

1

10

Górki

1

11

Szczerbaków

1

12

Szczytniki

1

13

Skotniki Dolne

1

14

Skotniki Górne

1

15

Skorocice

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy mieści się:

w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                      /-/ Stanisław Zygmunt KRZAK