Niesłyszący

Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2018

Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2018 r. - http://bip.ug.wislica.pl - Zarządzenie Nr 85/2018