Niesłyszący

Sesja Nr XLI z dnia 24 lipca 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 24 lipca 2018 r.

Uchwała Nr XLI/302/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

302.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 lipca 2018 r.

Uchwała Nr XLI/303/2018 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2018 r.

303.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 lipca 2018 r.

Uchwała Nr XLI/304/2018 -  w sprawie obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia i ustalenia nowego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

304.pdf