Informujemy, że dnia 28.01. 2021 r. (czwartek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXII  Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XLI z dnia 24 lipca 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 24 lipca 2018 r.

Uchwała Nr XLI/302/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

302.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 lipca 2018 r.

Uchwała Nr XLI/303/2018 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2018 r.

303.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 lipca 2018 r.

Uchwała Nr XLI/304/2018 -  w sprawie obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia i ustalenia nowego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

304.pdf