Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XLIII z dnia 25 września 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 25 wrzesień 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/312/2018 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2018 r.

312.pdf   

 

Uchwała Nr XLIII/313/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

313.pdf 

 

Uchwała Nr XLIII/314/2018 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.

314.pdf   

 

Uchwała Nr XLIII/315/2018 -  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica.

315.pdf   

 

Uchwała Nr XLIII/316/2018 -  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica.

316.pdf