Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Czyste powietrze - 12.10.2018 r. Budynek OSP w Wiślicy- spotkanie z mieszkańcami

INFORMACJA

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Wiślica na spotkanie mające charakter edukacyjny i informacyjny dotyczące programu "Czyste Powietrze". Spotkanie odbędzie się  12 października 2018 r. (piątek) o godz. 18.00  w Budynku OSP w Wiślicy. 

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Inicjatywna skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła.