Niesłyszący

„Przebudowa ulicy Podgrodzie wraz z remontem odcinka ulicy Kilińskiego w Wiślicy”

Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Podgrodzie wraz z remontem odcinka ulicy Kilińskiego w Wiślicy” w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju  oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej  infrastruktury drogowej. W wyniku przebudowy ul. Podgrodzie powstanie ciąg drogowy dł. 224 mb i szerokości 5,50 mb, obustronne ciągi piesze szerokości 2,00 mb wraz ze zjazdami , długości 406  mb, rondo szt -1 kierunkujące  ruch pojazdów, skrzyżowanie z drogą wojewódzką - 1 szt., skrzyżowanie z ul. Kilińskiego  (martwe pole), oświetlone przejścia dla pieszych - szt. 2, oświetlenie drogowe ( 5 opraw).  Natomiast w wyniku remontu ul. Kilińskiego otrzyma nową nawierzchnię na długości 38mb, szer. 5,00 mb oraz chodnik z kostki brukowej dł 90 mb i szer. 1,50 mb, oświetlenie drogowe ( 2 oprawy). Projekt zakłada potrzeby przyszłych pokoleń, stan otaczającego środowiska naturalnego, potrzeby turystów odwiedzających gminę Wiślica. Realizacja projektu pozwoli na poprawę warunków komunikacji, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, likwidację barier architektonicznych, poprawi płynność ruchu oraz połączenie z drogą publiczną.