Niesłyszący

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrowice

Trwa modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrowice ze środków własnych Gminy Wiślica w ramach której zostaną przystosowane pomieszczenia pod kuchnię oraz łazienkę. Zostaną wykonane m.in. gruntowanie podłoży, licowaniu ścian,  warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki, sufit podwieszany,  malowanie, urządzenie do podgrzewania wody, podłączenie urządzeń sanitarnych.