Niesłyszący

Ostrzeżenie meteorologiczne:silna mgła

Ostrzeżenie meteorologiczne: prognozuje się wystąpienie silnej mgły od godz.00.00 dnia 10.10.2018 r. do godz. 09.00 dnia 10.10.2018 r.