Niesłyszący

URZĄD MIASTA I GMINY WIŚLICA PRZYPOMINA

Urząd Miasta i Gminy Wiślica przypomina, że siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej  dla mieszkańców z miejscowości Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice jest Hala Sportowa znajdująca się przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy.