Niesłyszący

Sesja Nr XLIV z dnia 12 października 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 12 październik 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/317/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

317.pdf   

 

Uchwała Nr XLIV/318/2018 -  w sprawie w budżecie Gminy Wiślica na 2018 rok.

318.pdf 

 

Uchwała Nr XLIV/319/2018 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/263/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok.

319.pdf