Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XLV z dnia 26 października 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 26 październik 2018 r.

Uchwała Nr XLV/320/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

320.pdf   

 

Uchwała Nr XLV/321/2018 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2018 rok.

321.pdf    

 

Uchwała Nr XLV/322/2018 -  w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Wiślica.

322.pdf