Niesłyszący

Zapraszamy na I Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 19 listopada 2018 r o godz.9:00

Wiślica, dn. 13.11.2018 r.

Znak: Or.0002. I.2018                                  

Wszyscy Radni Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Sekretarz Miasta i Gminy

 Skarbnik Miasta i Gminy
 

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29 a ust.2 ustawy z dnia  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Wiślicy oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. zapraszam na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

      Proponowany porządek I sesji Rady Miejskiej w Wiślicy

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wiślicy.
 10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                   /-/ Stanisław Krzak