Niesłyszący

Zapraszamy na II Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 30.11.2018 r. o godz.9:00

Wiślica, dn.23.11.2018 r.

Znak: Or.0002.II.2018

Zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy

 

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbędzie się w dniu 30.11.2018 roku (piątek) o godz. 9:00  w Domu Strażaka w Wiślicy.

 

Proponowany porządek Sesji:

 • Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.
 • Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o pracy międzysesyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/316/2018 z dnia 25 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.
 • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.
 • Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 • Zgłaszanie zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.
 • Zamknięcie obrad

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy

                                                                                                                                        /-/ Jacek Gocyk