Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7r

- Województwo: świętokrzyskie - Nr drogi: S7r - Pikietaż: 0+900 - Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Chęciny-Jędrzejów - Kierunek: Kraków - Miejscowość zdarzenia: Wrzosy - Rodzaj zdarzenia: Wypadek - Opis zdarzenia: samochód ciężarowy przewrócony na bok, leży na pasie rozdziału, samochód będzie podnoszony, na ten czas droga zostanie całkowicie zablokowana (ok.15-25 minut) - Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy - Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - Data powstania utrudnienia: 2018-12-04 - Godzina powstania utrudnienia: 07:40

Komunikat jest ważny od 04-12-2018 07:40:00 do 04-12-2018 13:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania