Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Ostrzeżenie: dk 73 Chmielnik-Busko Zdrój

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 50+380 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Chmielnik-Busko Zdrój 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Młyny 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: podnoszenie samochodu ciężarowego z rowu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania utrudnienia: 2018-12-05 16. Godzina powstania utrudnienia: 11:36 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 05-12-2018 11:45:00 do 05-12-2018 13:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania