Niesłyszący

Przebudowa drogi gminnej w msc.Gorysławice-Górki-Badrzychowice