Niesłyszący

Przebudowa drogi gminnej w msc. Koniecmosty