Niesłyszący

Udostępnianie informacji o środowisku

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie, zamieszczanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie są wyznaczeni pracownicy urzędu w zakresie odpowiedniego referatu, do którego przynależą.

Wykaz pracowników:

ANNA PIOTROWSKA - Referat Rozwoju Strategicznego - tel. 41 3690 909; adres e-mail: anna.piotrowska@umig.wislica.pl

MONIKA JAGIELNIK - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - tel. 41 3690 917; adres e-mail: m.jagielnik@umig.wislica.pl