Niesłyszący

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Wiślicy na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Dawid Błaszczyk                              
ośw.a_k.pdf    

Stanisław Bystrzanowski                      
ośw.s_b.pdf  

Łukasz Cieloch                                   
ośw.ł_c.pdf      

Jacek Gocyk                                             
ośw.j_g.pdf    

Danuta Grigo                
ośw.d_g.pdf    

Paweł Grzywna                                         
ośw.p_g.pdf     

Czesław Jaguś                         
ośw.c_j.pdf    

Robert Jałocha                                 
ośw.r_j.pdf   

Zdzisław Kaczmarczyk                                     
ośw.h_i.pdf         

Stanisław Kochański                                             
ośw.s_k.pdf  

Stanisław Kucięba                       
ośw.s_k.pdf   

Krzysztof Malara                                              
ośw.k_m.pdf     

Tadeusz Nowak                         
ośw.t_n.pdf     

Grzegorz Przęzak                                
ośw.g_p.pdf      

Łukasz Stojek                                   
ośw.ł_s.pdf