Niesłyszący

Spotkanie w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach dot.gazyfikacji gminy

W dniu 3 stycznia odbyło się w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach robocze spotkanie Burmistrza Jarosława Jaworskiego, Sekretarza Jacka Balickiego  z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosławem Słoniewskim i Kierownikiem Działu Rozwoju i Obsługi Klienta Zbigniewem Chutnikiem dotyczące budowy sieci gazowej i przyłączy na terenie Miasta i Gminy Wiślica. Burmistrz oświadczył, że samorząd jest zainteresowany powstaniem dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w gm. Wiślica zgodnie z wcześniej złożonymi ankietami przedgazyfikacyjnymi.

W trakcie spotkania zostały wstępnie przeanalizowane warianty gazyfikacji gminy. Przedstawiciele Spółki zadeklarowali szybkie podjęcie prac związanych z ujęciem gazociągu w planie rozwoju PSG. W związku z powyższym Strony postanowiły podjąć negocjacje w przedmiocie ustalenia możliwości budowy Gazociągu oraz zasad jego finansowania. Wyrazem dobrej współpracy będzie podpisanie listu intencyjnego, w którym zostaną określone ogólne zasady mające na celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej w gm. Wiślica. Ustalona została data podpisania listu na 30.01.2019 r.

Niniejszy list stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z Gminą, mających na celu realizację inwestycji przez PSG i rozwój sieci gazowej. Przy założeniu, że prace projektowe będą przebiegać bez zakłóceń jest realna szansa na rozpoczęcie budowy gazociągu w 2020 roku. Sprawy dotyczące przyłączenia do sieci gazowej zostaną uregulowane w umowach przyłączeniowych zawieranych pomiędzy PSG a klientami. Ustalono, że przedstawiciele PSG będą brać udział w najbliższych zebraniach wiejskich dotyczących wyboru sołtysów i rad sołeckich, w trakcie których przekażą informacje o gazyfikacji i będą udzielać odpowiedzi na zadane pytania przez mieszkańców związane z tą inwestycją.   

_DSC2017.jpeg

_DSC2022.jpeg