Niesłyszący

Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 19 listopada 2018 r.

Uchwała Nr I/1/2018 -  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.

1.pdf  

Uchwała Nr I/2/2018 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.

2.pdf   

Uchwała Nr I/3/2018 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.

3.pdf