Niesłyszący

Sesja Nr II z dnia 30 listopada 2018r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 listopada 2018 r.

Uchwała Nr II/4/2018 -  w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wiślica.
4.pdf   


Uchwała Nr II/5/2018 - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.

5.pdf    

 

Uchwała Nr II/6/2018 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.

6.pdf    

 

Uchwała Nr II/7/2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

7.pdf   

 

Uchwała Nr II/8/2018 - w sprawie ustalenia składu liczbowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy.

8.pdf   

 

Uchwała Nr II/9/2018 - w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy.

9.pdf   

 

Uchwała Nr II/10/2018 - sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.

10.pdf   

 

Uchwała Nr II/11/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu pomieszczenia będącego częścią wiaty przystankowej znajdującej się na działce ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

11.pdf   

 

Uchwała Nr II/12/2018 - w sprawie przystąpienia Gminy Wiślica do Wiślickiej Spółki Wodnej.

12.pdf   

 

Uchwała Nr II/13/2018 - w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Wiślica na rzecz Wiślickiej Spółki Wodnej.

13.pdf   

 

Uchwała Nr II/14/2018 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

14.pdf   

 

Uchwała Nr II/15/2018 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2033 r.

15.pdf   

 

Uchwała Nr II/16/2018 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

16.pdf