Niesłyszący

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

OKOLUX.jpeg