Niesłyszący

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Wiślica informuje, że chce określić potrzeby mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w najbliższych latach. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków zapraszamy do tut. Urzędu, pokój nr 5 w celu uaktualnienia listy chętnych.