Informujemy, że dnia 19.01. 2021 r. (wtorek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXI Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zwrot podatku akcyzowego 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA INFORMUJE, ŻE W TERMINIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2019 R. W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WIŚLICA (POKÓJ NR 1) PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI) POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 STYCZNIA 2019 R.

ROLNICY, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ODNIESIENIU DO BYDŁA WINNI ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU DOKUMENT WYDANY PRZEZ KIEROWNIKA ARiMR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O LICZBIE DUŻYCH JEDNOSTEK PRZELICZENIOWYCH BYDŁA W 2018 R.

PDFwniosek_zwr_pod_akcyz_2019.pdf