Niesłyszący

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY WIŚLICA