Niesłyszący

Zachęcamy do korzystania z komory normobarycznej w Górkach!

Więcej informacji na http://www.normobariagorki.pl/

normobaria.jpeg