Niesłyszący

1 marca 2019 r. (piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

informacja dowody1.jpeg