Niesłyszący

Przedłużenie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA INFORMUJE, ŻE DO 1 KWIETNIA 2019 R. PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI) POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 STYCZNIA 2019 R.  WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WIŚLICA (POKÓJ NR 1).

ROLNICY, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ODNIESIENIU DO BYDŁA WINNI ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU DOKUMENT WYDANY PRZEZ KIEROWNIKA ARiMR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O LICZBIE DUŻYCH JEDNOSTEK PRZELICZENIOWYCH BYDŁA W 2018 R.

wniosek_zwr_pod_akcyz_2019.pdf