Niesłyszący

Spotkanie dot.inwestycji infrastrukturalnych Miasta i Gminy Wiślica

           W dniu dzisiejszym tj.05.03.2019 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Jarosława Jaworskiego oraz Sekretarza Jacka Balickiego z członkiem zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariuszem Goskiem i Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Maciejem Gawinem. Tematem rozmów była realizacja inwestycji infrastrukturalnych i dalszy rozwój Miasta i Gminy Wiślica.

0503029144.jpeg

050320199.jpeg