Niesłyszący

Program priorytetowy "Czyste Powietrze"

         Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica bezpłatnie pomagają przy sporządzaniu wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Pomoc jest udzielana w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tut. Urzędu.