Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Informacja dla mieszkańców

      Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że od 15 marca 2019r. (tj. piątek) pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica będą bezpłatnie pomagać rolnikom z terenu gminy Wiślica w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną. Pomoc udzielana będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczy wyłącznie rolników mających gospodarstwo rolne do 10 ha gruntów ornych.

Dodatkowo osoby, które złożyły oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2019 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. i których grunty orne znajdują się w obszarze ONW, są zobligowane do złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 w aplikacji eWniosekPlus w w/w terminie. Informujemy, że obszary ONW obejmują następujące miejscowości: Chotel-Czerwony, Górki, Sielec, Skotniki Dolne, Szczytniki oraz Wiślica.