Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7k; m. Chęciny;

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 20+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: W. Jaworznia - W. Kielce Południe 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Chęciny 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: kolizja 2 sam. osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch jednym pasem w k. Krakowa 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania utrudnienia: 2019-03-10 16. Godzina powstania utrudnienia: 17:20 17. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 10-03-2019 17:33:00 do 10-03-2019 19:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania