Niesłyszący

Notatka służbowa

NOTATKA SŁUŻBOWA

Temat:

Przedmiotem ogłoszenia był nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Data: Czas rozpoczęcia: 11.02.2019 r. do 18.02.2019 r. w godzinach od 07:00 – 15.:00

Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

Prowadzący: Edyta Szostak

                        Inspektor

Organizator: Referat Organizacyjny

 

Uczestnicy: zainteresowane stowarzyszenia z terenu Gminy Wiślica

Podsumowanie:

1. W czasie w jakim prowadzony był nabór jeden z członków stowarzyszeń zgłosił swoją  kandydaturę na członka komisji konkursowej. Zgłoszenie zostało złożone w kopercie na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. Złożone dokumenty zostały przeanalizowane i sprawdzone pod względem formalnym, w związku z czym Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica stosowanym zarządzeniem powoła komisję w skład której wejdzie zgłoszony przedstawiciel organizacji pozarządowej.