Niesłyszący

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Wiślica

Wiślica, dnia 15.03.2019 rok.

 

Numer sprawy:ORX.524.2.2019

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie gminy Wiślica, wybrano do realizacji zadania, ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy „LKS GRÓD” Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica na kwotę 54 000,00zł.

 

                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                               /-/ Jarosław Jaworski